Halové vestavby

halova_vestavba_vnitrek
Vestavba

Montované halové vestavby vytvářejí rychlým čistým způsobem nájemní jednotky v developerských objektech, kancelářské a sociální zázemí zaměstnanců ve výrobních a logistických halách. Oddělují pracoviště a skladové sekce s odlišnými provozními podmínkami – se zvýšeným hlukem, prašností, vlhkostí, klimatizované – se stálou teplotou, vymezují samostatné požární úseky a podobně.

V žádném projektu nejsme omezeni předem danými moduly – naše vestavby do hal se přizpůsobí zvolenému prostoru a využití. Vícepodlažní řešení s ocelovým mezipatrem zvyšuje výrobní nebo skladovou kapacitu haly. Jednoduchými úpravami lze měnit umístění, velikost i dispozici podle měnících se potřeb uživatelů. Vestavbu lze ve většině případů i demontovat a s úpravou přemístit do jiného objektu. Montovaná vestavba je tak ekonomicky výhodné řešení i pro nájemce komerčních prostor.

Výhodou  těchto  stavebních systémů jsou krátké lhůty od přípravy k realizaci záměru a montáž bez mokrých nebo prašných procesů. Podle velikosti a složitosti projektu se doba montáže omezí na několik pracovních dnů s minimálními nároky na okolní prostor .

Oproti použití kancelářských či technologických kontejnerů se svařovanou konstrukcí se díky vestavbě na míru prostor v hale lépe využije. Běžnou vestavbu lze realizovat i v omezených nebo obtížně přístupných prostorech bez použití jeřábu nebo jiné mechanizace.  

Součástí projektu mohou být i související stavební úpravy v hale například osazení oken, dveří a vrat do obvodové stěny pro zajištění přirozeného větrání, denního osvětlení, dalšího vstupu nebo vjezdu. Navrhneme a namontujeme nové otvorové výplně tak, aby opticky i konstrukčně zapadly do fasády i interiéru haly.

 

Přestavitelné příčky

Systém přestavitelných příček je vhodný pro:

 • provozní kanceláře
 • klientské místnosti
 • showroomy
 • šatny zaměstnanců
 • denní místnosti
 • laboratoře
 • dílny s čistým provozem

Základem je vnitřní konstrukce sestavená z tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilů.  Materiál opláštění se volí podle účelu místností a prostředí, do kterého je vestavba umístěna – obvykle povrchově upravené sádrokartonové desky, případně laminované dřevotřískové desky s volitelnými povrchy a barevnými odstíny. Desky jsou ke konstrukci upevněny pomocí systémových hliníkových lišt. Okna jsou vyrobena jako ocelové rámové moduly s dvěma skly FLOAT 5 mm. Skla jsou osazena v rovině s plnými deskami – výsledkem je hladká dvouplášťová stěna s tloušťkou 125 mm, s lícujícími plochami a jednoduchou údržbou. Do dutiny příčky je vložená zvuková a tepelná izolace.  Hliníkové lišty, okenní rámy a dveřní zárubně jsou lakovány práškovými barvami . Do ocelových zárubní se montují dřevěné, ocelové nebo celoskleněné dveře. V prostorách s vysokými nároky na výsledný vzhled mohou být všechny instalace vedeny v dutině příčky.

Stěny ze sendvičových panelů

Systém vestaveb ze sendvičových panelů je vhodný pro:

 • oddělení nájemních jednotek
 • rozdělení výrobních a skladových úseků
 • požární a akustické stěny
 • technologické, chladící a mycí boxy
 • laboratoře, měřící místnosti, zkušebny
 • výrobní, montážní a servisní dílny
 • robotická pracoviště
 • pracoviště a sekce hal se sníženou prašností

Pro tyto účely se využívají  sendvičové panely s ocelovým povrchem a jádrem z tvrzené pěny nebo minerální vaty. Druh a tloušťka panelu závisí na požadovaných vlastnostech stěny – akustický útlum, tepelná izolace, případně požární odolnost. Objekty malých rozměrů je možno postavit jako samonosné, při větších rozměrech a požadavcích na zvýšenou nosnost stropu navrhneme a namontujeme staticky posouzenou ocelovou konstrukci. Do stěn mohou být osazeny otvorové výplně podle potřeb uživatele – okna,  dveře,  sekční, rolovací, rychloběžná nebo požární vrata.

Kabelové a potrubní  rozvody jsou vždy vedeny po povrchu stěny.

Ocelová mezipatra, skladové a technologické plošiny

Stěnové systémy se kombinují s ocelovými mezipatry a zlepšují tak využití prostoru ve skladové nebo výrobní hale. Nosná konstrukce je sestavena z ocelových pozinkovaných vaznic a lakovaných sloupů, podlaha je buď desková s podlahovou krytinou nebo ze zinkovaných pororoštů. Přístup do vyšších pater je řešen ocelovým schodištěm.